Produkter

Faste produkter
Rub & Stub har tre forskellige kerneydelser - rådgivning, workshops og mad. Omdrejningspunkterne er fælles for dem alle: en praktisk, teoretisk og formidlende tilgang til mindre madspild, en bæredygtig madkultur med den gode madoplevelse og sociale fællesskaber i fokus.