Rådgivning

Rub & Stub yder rådgivning inden for organisering af frivillig arbejdskraft og frivillighed generelt. Vores 3 års erfaring med et frivilligbåret Spisehuset Rub & Stub har givet os brugbar viden, redskaber og tilgange til frivillighed og organisering heraf. Vi tror på, at frivillighed kan være en kæmpe styrke, kilden til stærke fællesskaber og ikke mindst grundlaget for en blomstrende forretning. Frivillighed er også en kompleks størrelse, som kræver eftertanke og omtanke før den kan blive en bæredygtig indsats og både organisationen og den frivillige kan få en gensidig positiv oplevelse.

Står I overfor en organisering af frivillig arbejdskraft, kan vi stille de rigtige spørgsmål og hjælpe med at finde de rigtige svar: Hvordan ser I frivillighed, hvorfor ønsker I at benytte jer af frivillig arbejdskraft? Hvad tilbyder I den frivillige, og hvad forventer I, at den frivillige bidrager med? Hvordan sikrer vi motivation og fastholdelse? Vi går også i dybden på et mere praktisk plan: hvilke vagtplanssystemer er mest gavnlige, hvilke krav skal der stilles til den frivillige, hvordan oplærer vi, hvordan kvalitetssikrer vi den frivillige arbejdskraft, hvordan rekrutterer vi fremadrettet, osv.

Vil du høre mere om Rub & Stubs rådgivningsarbejde om frivillighed, så kontakt da endelig Mariamaria@spisrubogstub.dk eller på telefon +45 2343 5640.

Nysgerrig på Rub & Stubs tilgang til frivillig ledelse og organisering? I e-bogen Erfaringer med samskabelse og frivillighed har Rub & Stub bidraget med et kapitel om deres arbejde med frivillighed i Spisehuset (side 16). Du kan læse den her:
E-bog om frivillighed