Copenhagen Cooking & Food Festival 2018

MADSPILDSRÅDGIVNING
Copenhagen Cooking & Food Festival (CCFF) og Rub & Stub har indgået et samarbejde, hvor vi skal bistå festivalen med at sætte fokus på mindre madspild. Det er et led i CCFF 2018s overordnede tema, der arbejder med FNs verdensmål 12.3 om at minimere madspild. Partnerskabet er til for at understøtte temaet med vores erfaring og ekspertise inden for feltet, så vi kan hjælpe festivalen med selv at være en frontløber på området. Rub & Stub kommer dels til at fungere som en udøvende madaktør, der til festivalen aktivt repræsenterer den allerede etablerede madspildsscene, men vi skal i høj grad også fungere som praksisorienteret rådgiver både for festivalen som helhed og for en masse af de deltagende mad- og drikkeaktører. Partnerskabet skal derfor både være med til at kommunikere en problematik samtidig med, at det specifikt skal bidrage til en reduktion madspildet på CCFF 2018.
Helt konkret skal Rub & Stub lave workshops og vejledning om reduktion af madspild for en række af festivalens mad- og drikkeaktører. Desuden vil vi være at finde som udøvende madaktør på årets høstfest, hvor vi hands on demonstrerer, hvordan man kan lave et festmåltid baseret på overskudsvarer.

For spørgsmål
Maria Abrahamsen
E: maria@spisrubogstub.dk
Tlf: + 45 23435640