Tidligere

Master Classes i madspild
Januar-december 2017
Med støtte fra Miljø- og fødevareministeriets madspildspulje har Rub & Stub udviklet en Master Class i madspild. Uddannelsen var for frivillige i Folkekirkens Nødhjælps projekt mod madspild Wefood. Rub & Stub udbød fire uddannelser i løbet af 2017.

Unge mod madspild - højskolerne bruger Rub & Stub
Januar-december 2017
Med støtte fra Miljø- og fødevareministeriets madspildspulje gennemførte Rub & Stub en lang række praksisorienterede madspildsworkshops på de danske højskoler i løbet af 2017.

Julefrokost for medarbejderne på Institut for Menneskerettigher
15. december 2017
Igen i år var vi med til at lave en stor julefrokost for en arbejdsplads. I samarbejde med Send Flere Krydderier lavede Rub & Stub en julefrokost, der både havde fokus på overskud, mad fra fjerne egne og selvfølgelig socialøkonomi. Rub & Stub startede arrangementet med at invitere de 100 medarbejdere fra Institut for Menneskerettigheder til bål, varm gløgg og en masse forskellige snacks på overskud udenfor i gården. Derefter tog Send Flere Krydderier over og udfordrede den klassiske julefrokostmenu.

Et festmåltid på overskud til Børnehjælpsdagens årlige julefest
14. december 2017
Børnehjælpsdagen afholdt for 18. gang på Statens Museum For kunst en stor julefest for 140 døgnanbragte børn. Julefesten fungerer som en årlig tradition for børnene i en tid, som ellers kan være forbundet med familiært afsavn. I samarbejde med FødevareBanken fik Rub & Stub lov til at lave og levere et festligt måltid lavet på overskud til alle børnene. På den måde fik Rub & Stub fornøjelsen af at bidrage til, at børnene fik en festlig og traditionsrig dag.

Sund og bæredygtig mad til Tårnby sundhedsuge
11. oktober 2017
Tårnby Kommune satte sundhed på dagsordenen til Tårnby Sundhedsuge i uge 41. Ugen blev afsluttet med et løb, hvor 500-700 mennesker deltog. Rub & Stub havde forberedt forskellige bæredygtige og sunde snacks til løberne efter løbet. Maden var baseret på overskudsvarer, men denne gang inkluderede vi dog kun råvarer, som var passende i et sundhedsperspektiv.

Affaldsforebyggelse i Roskilde og åbning af Gensalg i Thorkilstrup
16. og 17. september 2017
Roskilde Kommune afholdt et stort arrangement på Stændertorvet om affaldsforebyggelse i de private hjem. Rub & Stub var et af indslagene til arrangementet. Vi lavede mad på overskudsvarer til og talte med cirka 1000 mennesker, der kom forbi og var nysgerrige på mindre madspild og på overskudsvarernes mange muligheder.
Dagen efter var vi Thorkilstrup, hvor vi deltog i åbningen af Kara/Noverens cirkulære flagskib Gensalg: en genbrugsforretning der ligger i direkte forlængelse af genbrugspladsen. Rub & Stub stod for forplejningen og gode snakke med de 750 deltagere om hvordan vi bedre kan reducere spildet i egne køkkener.

Bæredygtig middag og debat
21. august 2017
Rub & Stub var med som deltager i paneldebat under en konference om bæredygtig turisme og social entreprenørskab afholdt af Aalborg Universitet, København. Denne var efterfulgt af en bæredygtig overskudsmiddag bestilt af Aalborg Universitet for alle konferencedeltagerne i Spisehuset 5c i den brune kødby.

Afslutningsreception baseret på overskud - World Food Summit 2017
25. august 2017
Som afslutning på World Food Summit, et gastronomisk topmøde arrangeret af Miljø- og fødevareministeriet, stod Rub & Stub for en reception, hvor deltagerne skulle opleve glæderne og mulighederne ved overskudsvarer. Vi gik sammen med FødevareBanken, som leverede en bred palet af overskudsvarer. Vi omdannede dem til champagnevenlige salte og søde snacks. Udover at arbejde med overskudsvarer, fik vi til receptionen mulighed for at møde og udveksle erfaringer med en masse mennesker fra hele verden, der arbejder mod madspild og for mere bæredygtige fødevaresystemer.

Bæredygtig forplejning og maddannelse
2.-6. juli 2017
En uges sund, grøn og bæredygtig forplejning for udsatte familier på Røde Kors' familiecamp efterfulgt af en opfølgende workshop for børn og forældre, hvor de fik redskaber og viden til at lave nem, billig og sund mad.

Stage Dining - Rub & Stubs madkollektiv på Roskilde Festival 2017
29. og 30. juni 2017
Roskilde Festival 2017 stod Rub & Stub bag vores hidtil største konceptuelle madoplevelse: Stage Dining - Rub & Stubs madkollektiv. Det var et fællesskab af stærke up and coming madaktører, som gik sammen om at udtænke og skabe Stage Dining. Sammen inviterede vi og en gruppe frivillige 1500 spisende gæster, fordelt på to dage, til at indtage pladsen foran Orange scene og i et stort fællesskab indtage og udleve den madoplevelse som madkollektivet havde udviklet. Gæsterne skulle ikke bare spise sig mætte, de skulle også læse fortællinger op for hinanden, dele med hinanden, hjælpe hinanden, udfordre hinanden, bryde brød med hinanden, tale med hinanden og meget mere. Det var fællesskab, mad og glæde i et stort sammensurium. Stemningsfilm fra Stage Dining.

Madspildsworkshop som teambuilding:
29. juni 2017
Miljø- og Fødevareministeriets kontor Fødevarer og forbruger
fik et indblik i madspilds- og ressourceuniverset med efterfølgende arbejde med overskudsvarer og hyggelig middag med overskudsvin. Hele arrangementet blev afholdt i Spisehuset 5C i den Brune Kødby på Vesterbro i København.

Madspildsworkshop for 7. klasser
3.-5. maj 2017
Gentofte Kommune havde hyret Rub & Stub til at lave madspildsworkshops for tre folkeskoleklasser fra 7. klasse i Gentofte. Eleverne blev udfordret i at arbejde med overskudsvarer og i at gå ind i overvejelserne om optimal ressourceudnyttelse.

Madspildsworkshop som teambuilding:
19. maj 2017
Vi iværksatte en konstruktiv diskussion for undervisere på pædagoguddannelsen på UCC Campus Carlsberg om hvordan vi indtænker madspildsagendaen og ressourceforståelse hos børn og unge. Efter diskussionen begyndte arbejdet med overskudsvarer i køkkenet efterfulgt af fælles middag.

Snackbuffet af overskud til åbningen af Gensalg.dk
23. april 2017
Da Kara/noveren skulle åbne det første af deres cirkulære flagskibe Gensalg.dk i Roskilde var Rub & Stub inviteret med. Gensalg.dk er en nytænkt genbrugsforretning, som både har en fysisk forretning på Kara/noverens genbrugsplads i Roskilde samtidig med, at det er en online forretning. I forbindelse med den storstilede åbning leverede Rub & Stub en snack-orienteret brunchbuffet baseret på overskudsvarer til de cirka 700 gæster, der kom og markerede åbningen.

Deltager i innovationsworkshop om indmad
24. april 2017
Landbrug og Fødevarer inviterede professionelle kokke og madaktører til at udfordre forbrugernes opfattelse af indmad som en råvare. Rub & Stub var en af disse aktører. Workshoppen arbejdede vi med en praktisk tilgang til, hvordan indmad igen bliver en del af den danske madkultur.

Ressourceworkshop for professionelt produktionskøkken
30. marts 2017
Køkkenet på Stenhus Kostskole ønskede at sætte mere fokus på ressourcerne i produktionen - særligt når det kom til at reducere madspild og frigive økonomiske midler til andet i køkkenet. Rub & Stub leverede en 1,5 dags workshop for køkkenpersonalet i køkkenet på skolen

Bæredygtigt kageværksted
26. januar 2017
I forbindelse med åbningen af udstillingen Wasteland, som arbejder med, hvordan vi som samfund kan anskue affald som en ressource, inviterede Dansk Arkitektur Center Rub & Stub til at udfordre deltagerne, som var fra den cirkulære og bæredygtige arkitekt- og byggebranche i ressourcebevidst madlavning. Deltagerne blev sat overfor opgaven: Lav en bæredygtig kagekonstruktion. Vi leverede udfordringen og en masse velovervejede og ressourcebevidste kageelementer. Kagegimmicken fungerede som en dessertproduktion til deres middag, men også som en social ice breaker for deltagerne.

Spildfri julefrokost
2. december 2016
Som koncept tilbyder Rub & Stub den Spildfrie Julefrokost. I december måned skrues der til op for forbruget og desværre også op for spildet. Rub & Stub udfordrer den vanlige metode og leverede en stor, privat spildfri julefrokost for ca. 70 mennesker, hvor vi demonstrerede, at man sagtens kan lave en julemenu, hvor der er fokus på ressourcer og den gode madoplevelse samtidig. Den lille mængde overskudsmad, der var tilbage leverede og donerede vi til værestedet Grace i København.

Overskudsbrunch med Amass og fødevareBanken
27. november 2016
På en frostklar novembersøndag inviterede Rub & Stub sammen med Amass og Fødevarebanken til en pop-up overskudsbrunch i Spisehuset 5C i den brune kødby. Køkkenet fra Amasss brugte overskudsvarer fra fødevareBanken til at skabe en overdådig brunch. Vi serverede også en lunende gløgg på overskudsvin til de forbipasserende, der ikke havde nået at få en reservation til det ellers udsolgte arrangement. Al overskudsmaden fra brunchen donerede og leverede vi til Mændenes Hjem rundt om hjørnet.

Dinner in the Dark
14. oktober 2016
Under Kulturnatten poppede Rub & Stub op i de gamle rammer i HusetKBH. HusetKBH repræsenterede kroppen som helhed, og Rub & Stub stod for næsen. Vi slukkede alt lyset og lod næsen stå for en ekstra sans. Vores frivillige lavede en lækker, aromatisk overskudschili con carne, som folk i hele huset kunne dufte sig frem til. Man fik et ordentlig skud varme, hygge og stearinlys på den blæsende kolde efterårsaften af en kulturnat.

Rådgivning og frivilligorganisering
September - december 2017
Rub & Stub var hyret til en længere opgave om at hjælpe med forretningsudvidelse og organiseringen af den frivillige indsats i Folkekirkens Nødhjælps madspildsprojekt Wefood