Igangværende

Madspildsrådgivning til Copenhagen Cooking & Food Festival
Som et led i Copenhagen Cooking & Food Festival (CCFF) 2018s overordnede tema, der arbejder med FNs verdensmål 12.3 om at minimere madspild har CCFF og Rub & Stub indgået et partnerskab. Vi skal understøtte festivalen med vores erfaring og ekspertise inden for madspildsfeltet. Helt konkret skal vi lave workshops og vejledning om reduktion af madspild for en række af festivalens mad- og drikkeaktører. Desuden vil vi være at finde som udøvende madaktør på årets høstfest, hvor vi hands on demonstrerer, hvordan man kan lave et festmåltid baseret på overskudsvarer.
Festivalen afholdes i august og september 2018.
For Copenhagen Cooking & Food Festival
April 2018- September 2018

Fast oplægsholder på Food Coordinator-uddannelsen
I samarbejde med Hotel- og restaurantskolen bidrager Rub & Stub med kontinuerlige oplæg om madspild og optimal ressourceudnyttelse i professionelle køkkener på Hotel- og restaurantskolens Food Coordinator-uddannelse. Rub & Stub leverer løbende oplæg på uddannelsen.
For Hotel- og Restaurantskolen
Januar 2017-